Aktívne zvlhčovanie vzduchu v interiéri

HIGROPLUS+

Inteligentný potrubný zvlhčovač vzduchu HIGROPLUS+ je zariadenie doplňujúce vetrací systém s rekuperáciou o možnosť riadenia a udržiavania optimálnej vlhkosti vzduchu.
Vlhkosť vzduchu v objekte je možné regulovať v optimálnom rozsahu od 40% do 60% rH a teplotu vzduchu vstupujúceho do objektu v rozsahu od 15 do 25 °C.
Zariadenie vďaka inteligentnej riadiacej elektronike funguje plne automaticky a udržiava vlhkosť aj teplotu privádzaného vzduchu na nastavenej  úrovni,
zároveň plne automaticky zabezpečuje jeho dezinfekciu pomocou integrovaných UV žiaričov.
HIGROPLUS+ LBE môže byť doinštalovaný do každej inštalácie riadeného systému vetrania, pretože riadiaca jednotka pracuje úplne nezávisle na vetracej centrále a naprogramované parametre udržiava na základe vlastných čidiel a nastavení úplne autonómne.
Vlastnosti zariadenia HIGROPLUS

- pracuje úplne autonómne, nezávisle na vetracej centrále
- je možné ho doplniť aj do existujúceho vetracieho systému, inštaluje sa do potrubia
- vlhkosť udržiava na nastavenej úrovni od 40% do 60% rH
- teplotu vzduchu udržiava v rozsahu od 15 do 25°C
- nepotrebuje dátové prepojenie s vetracou centrálou, disponuje vlastnými čidlami a riadiacou jednotkou
- na dezinfekciu využíva vstavané UV žiariče
- požadované parametre nastavujete na riadiacej jednotke s displejom
- nastavenú vlhkosť udržiava pri akomkoľvek prietoku vzduchu