Latest News - Economy
Registrácia

Hľadaj...

MENU
+421 905 401 344

Väčšinu systémov centrálneho riadeného vetrania realizujeme v rámci individuálnej výstavby rodinných domov.
Tieto realizácie prebiehajú veľmi rýchlo a bez komplikácií. Zo skúseností odporúčame koncept vetrania resp. vetraciu stratégiu zapracovať už vo fáze tvorby projektu nehnuteľnosti, čo prináša realizátorovi stavby len výhody v podobe optimalizácie spotreby materiálu, časovej i finančnej úspory, pretože celkové osadenie systému zvyčajne nevyžaduje nákladné dodatočné zakrývanie, najväčšou výhodou je však variabilita umiestnenia celého systému, ktorý vieme zaliať do podláh, stropov či poterov bez náročnosti iba v skorších štádiách stavebnej pripravenosti.

Celá realizácia má tieto fázy:

1. projekt/návrh, rozpočet

2. montáž vzduchovodných rozvodov (realizácia prebieha v našej réžii, alebo v réžii investora)

3. osadenie vetracej centrály

4. nastavenie a spustenie systému (realizuje profesionálny technik)


Viac o samotnej realizácii sa dozviete tu.


Čo v prípade, ak systém riadeného vetrania potrebujem do nehnuteľnosti, ktorá sa už používa?

Samozrejme, inštalácia systému riadeného vetrania je možná aj do "hotovej" nehnuteľnosti. V prípade, že nám to priestor dovoľuje klientovi vždy odporúčame systém centrálneho riadeného vetrania. Hlavnými dôvodmi sú lepšie vlastnosti a neporovnateľne lepšia efektivita, ale aj nižšia miera potrebnej údržby a dlhšia životnosť. V tomto prípade je potrebné dobré plánovanie a nevyhnutné je rátať aj s nákladmi a zakrytie vzduchovodných rozvodov.
V prípade, že to priestor nedovoľuje vieme vytvoriť aj vetraciu stratégiu podľa možností konkrétneho priestoru tak, aby spĺňal kvalitatívne a zdravotné nároky i očakávania v podobe komfortu.

Systém riadeného vetrania potrebujem umiestniť v historickej budove.

Obzvlášť historické budovy sú nehnuteľnosti, ktorým správny spôsob vetrania dokáže výrazne zlepšiť fyzický stav a  vyrieši nepríjemné problémy s prebytočnou vlhkosťou, zápachom či pocitom ťažkého, nezdravého vzduchu. Mnoho z majiteľov tieto nehnuteľnosti uchováva vo svojej priazni kvôli ich genius loci, práve ten je však aj predmetom záujmu pamiatkového úradu, ktorý kontroluje každý väčší stavebný zásah v týchto objektoch.
Dobrou správou je, že technologický pokrok nám umožnil realizovať vetracie rozvody, ktoré sú veľmi kompaktné a vo veľkej miere dokážeme vyhovieť aj prísnym požiadavkám pamiatkového úradu. Tieto realizácie si vyžadujú veľmi dobré plánovanie a komunikáciu.

Mám dom zrubového typu alebo modernú drevostavbu, môžem realizovať SRV?

V prípade zrubových domov je veľmi vhodné systém zakomponovať už do projektu, práve tu vieme využiť priaznivé vlastnosti a možnosť niektoré časti vzduchovodných rozvodov skryť do podláh a stropov. Rôzne typy moderných drevodomov, či už sa jedná o tvz. sedvičové alebo masívne CLT, či OSB nie sú preukážkou pri realizácii systému riadeného vetrania.

Aký je rozdiel medzi návrhom a projektom riadeného vetrania?

Návrh systému vetrania pripravujeme vždy pre konkrétny objekt, po zvážení všetkých atribútov a zohľadnení všeobecných podmienok pre efektivitu vetracích systémov, do úvahy pritom berieme účel nehnuteľnosti, veľkosť a rozmiestnenie priestorov, spôsob ich využitia a počet obyvateľov. Pre vyhotovenie potrebujeme pôdorys s rozmermi nehnuteľnosti, podľa ktorého dokážeme určiť optimálne umiestnenie vetracej centrály,
spôsob vedenia i umiestnenie vzduchovodných potrubí s ohľadom na šetrnosť a funkcionalitu. Presnosť výpočtu materiálu je +-15%, jeho vytvorenie je zadarmo. Projekt vetracieho systému je podrobnejší, pretože súčasťou je presný prepočet potrubí ako aj presný výkaz/výmer potrebného materiálu. Odporúčame ho najmä kvôli presnosti - vyhnete prácam navyše, budete mať istotu, že všetko v dome bude mať svoje miesto a tým optimalizujete aj spotrebu materiálu. Je to jednoducho povedané - presné naplánovanie a uloženie každého komponentu v rámci stavebného projektu.
Zabezpečujeme prostredníctvom overených zmluvných projektantov, ktorí majú v tejto oblasti niekoľkoročné skúsenosti. Cena celého projektu systému riadeného vetrania je medzi 150 - 250€ podľa náročnosti daného riešenia. Polovica tejto hodnoty je v prípade spolupráce na požiadanie odčítaná z hodnoty materiálu po realizácii ako forma projekčnej zľavy.
Nevyhnutnou prílohou je projekt domu vo formáte .dwg


Viac o návrhu a rozpočte nájdete tu.

Ventilačné rozvody – vzduchovodné potrubia


Z našej praxe uprednostňujeme ucelené koncepty, ktoré umožňujú jednoduchú montáž a predovšetkým sú menej náročné na celý realizačný priestor, nakoľko je možné ich pohodlné uloženie, použitie rôznych priemerov a priaznivá je aj možnosť vytvorenia komponentov presne podľa potreby klienta - na zákazku.

COMAIR Uniflexplus+

Uniflexplus+ je už dlho a stále jeden z najlepších systémov ventilačných rozvodov umožňujúci úplne skrytú a jednoduchú realizáciu ventilačných rozvodov v železobetónovom strope, v poteroch podláh, stropných podhľadoch, pod sadrokartónom či iných stavebných riešeniach vďaka unikátnej nízkej konštrukcii a 4 veľkostným možnostiam. Je navrhnutý s dôrazom na dlhú životnosť, kvalitné zhotovenie a minimalizáciu montážnych pochybení pri inštalácii. Má certifikované antibakteriálne a antistatické vlastnosti podľa platnej normy DIN EN 13501-1 a vyhovuje prísnym kritériám pre úplnú zdravotnú nezávadnosť. Uniflexplus+ sa na trhu vyznačuje rýchlou montážou, výnimočnou funkcionalitou po celú dobu životnosti, výbornými izolačnými a hygienickými vlastnosťami.
 Jeho montáž nevyžaduje použitie žiadnych dodatočných tesnení, pások či kovových prvkov.
Garancia tesnosti a životnosti systému KLIK zámky spojov spĺňa kritéria pre triedu D, normy EN12237, EN1507 a LUKA.

Výhody systému ventilačných rozvodov UNIFLEXPLUS+:

- Spájanie všetkých elementov na “KLIK” , jednoduchým spôsobom montáže bez potreby špeciálneho náradia
- Garantovaná funkcionalita, ktorá umožňuje bezpečné zaliatie Uniflexplus+ v strope alebo podlahe
- Malý priemer ventilačných kanálov Uniflexplus+: 50mm, 63mm, 75mm, 90mm umožňuje montáž systému pod sadrokartónom alebo podhľadmi
- Antistatický a antibakteriálny povlak garantuje hygienické vlastnosti systému Uniflexplus+ počas celej doby životnosti systému
- Neobsahuje žiadne kovové časti citlivé na koróziu
- V ponuke všetky potrebné komponenty, príslušenstvo a nástroje pre realizáciu celého systému vrátane veľkostných kombinácií
- Možnosť výroby rozdeľovačov pre rôzne priemery potrubia súčasne
- Certifikované antistatické a antibakteriálne vlastnosti, na výrobu sa nepoužívajú recyklované suroviny
- Výborné akustické a izolačné vlastnosti
Kompletné informácie sa dozviete tu.


   

PE-FLEX

PE-FLEX systém je kombinovaný systém rozvodov plast/nerezový plech.
Z ekonomických alternatív je pravdepodobne najlepší systém dostupný na Slovenskom trhu a ako jeden z mála obsahuje aj systém KLIK konektorov na pripojenie a zatesnenie potrubí do koncových prvkov.
Vyrobené z plastu, typ PE-HD, vysoko kvalitného materiálu, ktorý spĺňa hygienické požiadavky na inštalácie vetracích rozvodov, vnútorná vrstva potrubia PE-FLEX má antibakteriálne a protiplesňové vlastnosti, potrubia sú elastické, zvonku rebrované, vo vnútri hladké, konštrukcia potrubí zabezpečuje prirodzené tlmenie hluku.
Rozvody PE-FLEX sa umiestňujú do stropov, pod alebo vo vrstve izolácie, kde je montáž bezproblémová a rýchla.
Kompletné informácie sa dozviete tu.

     


Prečo nepoužívame klasické hliníkové spiro potrubia?

Pri výraznom tlaku klienta dokážeme zabezpečiť aj klasické vzduchovodné potrubia, avšak vždy upozorňujeme na výrazné nevýhody týchto potrubí, ktoré vidíme najmä v:
- neporovnateľne náročnejšej inštalácii s vysokým rizikom montážneho pochybenia (horšia izolácia, nedostatočne utesnený spoj, nesprávne uchytenie)
- veľkej náročnosti na priestor - zrealizované potrubia zaberajú množstvo miesta, vyžadujú dodatočnú izoláciu
- systém nie je možné zaliať do podláh, či poterov
- oveľa horších vlastnosti vnútornej strany potrubí, kde sa viac usádza prach
- veľkého množstva prídavných opatrení pri inštalácii (hliníková páska, objímky, horšie možnosti rezania a spájania)

Realizácia systému riadeného vetrania

Všetky fázy realizácie prispôsobujeme potrebám a schopnostiam klienta a stavebnej pripravenosti nehnuteľnosti.
Montáž celého systému si klient dokáže prispôsobiť tak, aby zohľadnil svoj časový a finančný plán.

Najvýraznejšou fázou realizácie je samotná montáž -
inštalácia vetracieho systému, ktorá môže byť realizovaná:

- v plnej réžii klienta (príprava a nastavenie vetracej centrály sa musí urobiť u nás pred expedíciou jednotky)

- v čiastočnej realizácii klienta, kde zabezpečíme len fázy montáže presne podľa dohody

- na kľúč prostredníctvom profesionálnej firmy

                                     

Samotná realizácia ventilačného systému:


1. Výber vhodného systému podľa veľkosti objektu

2. Projekčná príprava a príprava rozpočtovej ponuky vetracieho systému

3. Definovanie termínu realizácie a jej ceny

4. Inštalácia ventilačných rozvodov

5. Inštalácia vetracej centrály a spustenie systému

                    
Realizácia rozvodov vetrania pozostáva predovšetkým z osadenia výusťujúcich komponentov, osadenia kolektorov (rozdeľovačov) a inštalácie vzduchovodných potrubí v potrebných počtoch medzi vyústenia a kolektory.
Následne je potrebné už iba pripojiť hlavné hrdlá kolektorov k rekuperačnej centrále.


Harmonogram realizácie ventilačných rozvodov UNIFLEXPLUS a PE-FLEX:

4.1  Zameranie priestoru kde bude umiestnená vetracia centrála

4.2  Vymeranie miest osadenia kolektorov tak, aby pripojenie centrály bolo čo najjednoduchšie

4.3  Osadenie vyústení (anemostatov) v miestnostiach podľa vopred vyhotoveného návrhu

Tip: Aby systém fungoval čo najlepšie pre klienta, je pri inštalácii potrebné čo najviac dodržať presné osadenie podľa pripravenej dokumentácie. Prípadné výraznejšie zmeny je vhodné konzultovať s technikom alebo projektantom.

4.4  Umiestnenie jednotlivých potrubí medzi kolektory a vyústenia

      - potrubie sa do kolektorov a vyústení fixuje zatlačením do KLIK zámku (počuteľné je zjavné dvojité kliknutie po zatlačení konca potrubia do kolektora)
      - potrubia je potrebné po trase priebežne uchytiť tak, aby neprevísali, doporučujeme fixáciu na každom metri potrubia
      - bezprostredne po montáži je potrebné všetky otvory vyústení a kolektorov zaslepiť priloženými záslepkami proti vnikaniu prachu a nečistôt
      - až po zaklopení a finalizácií stropov je potrebné skrátiť vyúsťujúce hrdlá na úrovni stropu (odrezať)
      - až po vymaľovaní osadiť na hrdlá priložené anemostaty

Tip: Počet je ku každému vyústeniu uvedený v dokumentácii. Pri realizácii je potrebné dbať nato, aby nenastala zámena potrubí do kolektora čerstvého a odpadového vzduchu, odporúčame označovať potrubia ihneď pri ich ukladaní.

5. Inštalácia vetracej centrály a riadiacej jednotky vetracieho systému

Inštalácia vetracej centrály a zapojenie riadiacej jednotky prebieha zvyčajne v konečnej, zariaďovacej fáze stavby, krátko pred nasťahovaním obyvateľov. Rozhodujúca je predovšetkým stavebná pripravenosť miestnosti, v ktorej bude vetracia centrála umiestnená (omietka, teplota, prívody).

    

Nie ste si istý, či montáž zvládnete sám, prípadne nemáte vhodné technické vybavenie?

Máme pre Vás riešenie. Ak si nie ste istý len niektorými fázami, môžete si presne na tie pozvať nášho technika a zbytok montáže si vykonáte sami. Disponujeme dostatkom technického vybavenia, ktoré môžeme klientom zapožičať, alebo prísť a náročnejšie úkony urobíme my (napr. jadrové vŕtanie). Kompletné informácie o možnostiach našej asistencie nájdete tu.

Pri osadení centrály zohľadnite záručné podmienky:

- teplotu v miestnosti, kde vetraciu centrálu umiestnime, táto teplota nesmie počas celého roka klesnúť pod +5°C
- spôsob odvodu vznikajúceho kondenzátu, najideálnejší je odvod priamo do sifónu prípadne do upravenej zbernej nádoby
- elektrické pripojenie so štandardným sieťovým napätím 230V/50Hz
- manipulačný priestor, ktorý umožňuje fyzický prístup k jednotke kvôli výmene filtrov, či prípadnému servisu a údržbe
- prívody a odvody vonkajšieho vzduchu, ktoré by mali byť čo najkratšie, v každom prípade teplotne izolované (Isocomplus)
- zapojenie riadiacej jednotky a nastavenie vetracej centrály, kde prvé spustenie zabezpečuje odborný technik

Program SERVIS+

Program predĺženej záruky je určený klientovi, ktorý má záujem o rozšírenie krytia legislatívnej záruky na svoje zariadenie zo štandartných 2 rokov až na 5 rokov.
Podmienky, ktoré je potrebné splniť pri záujme o program predĺženia záruky:
- splnenie záručných podmienok (uvedené vyššie)
- aktivovať program SERVIS+ do 11 mesiacov od kúpy Vášho zariadenia
- každých 12 mesiacov vykonaná servisná prehliadka autorizovaným technikom (kontrola zariadenia, výmena filtrov)

Trh v oblasti vzduchotechniky je veľmi pestrý, naprieč celým spektrom nájdeme vetracie systémy rôznej kvality a ceny.
V rámci nášho  ročného pôsobenia na trhu sme sa prostredníctvom skúseností vyprofilovali na dodávateľa, ktorý pri výbere produktov do svojho portfólia postupuje podľa veľmi náročných kritérií na kvalitu, efektivitu, životnosť a predovšetkým zdravotný vplyv na celkové podmienky bývania.  Škálu našich produktov sme zostavili tak, aby sme bez kompromisu v kvalite a zdravotnom vplyve dokázali pokryť potreby našich klientov aj v rámci rôznych cenových relácií.


Lacnejšiu, či drahšiu?

Túto otázku sa nás pýtajú mnohí klienti a odpoveď na ňu nie je úplne jednoznačná. Vždy záleží od očakávaní a potrieb investora. V zásade sa medzi konceptmi rôznych výrobcov a rôznych cien pohybujeme veľmi jednoducho: Drahšie vetracie systémy disponujú vyššou mierou komfortu používania, tiež ucelenosťou systému, ktorá je predisponovaná tým, že systém bol vytvorený ako úplný koncept bez potreby využiť komponenty iného výrobcu, čo má priamy vplyv najmä na efektivitu, životnosť a mieru opotrebenia. Túto výhodu však nemajú všetci výrobcovia, pri tých, ktorí nedisponujú možnosťou vyrábať si všetky komponenty potrebné pre zostavenie vetracieho systému, je potrebné určité komponenty – najmä vzduchovodné potrubia nahradiť iným výrobcom. Konečná odpoveď na položenú otázku tak má v rukách vždy klient a jeho očakávanie od priebehu montáže až po nároky na obsluhu, či efektivitu. Kvôli lepšiemu porovnaniu vlastností sme pripravili infografiku, ktorá Vás v skratke prevedie celým spektrom výrobcov.

Chceli by ste bližšie poznať cenu celého vetracieho systému?

Priblíženie cenových očakávaní a potrebného rozpočtu nájdete tu.


Vetracie systémy COMAIR – to najlepšie, špička medzi vetracími konceptami

Spoločnosť COMAIR sídli v Holandsku a vývoju a výrobe vetracích zariadení sa venuje už viac než 40 rokov. Tieto skúsenosti sa pretavujú do kompletného vetracieho systému, ktorý dlhodobo patrí medzi špičkové zariadenia ponúkajúce nadštandartný komfort obsluhy, dlhú životnosť a bezporuchovosť. Ako jediná značka na trhu dokáže poskytnúť celý koncept riadeného vetrania vrátane zemného výmenníka tepla na glykólovej báze, montážneho príslušenstva i vzduchovodných rozvodov.
Samozrejmosťou je vlastný koncept vzduchovodných potrubí Uniflex+, ktoré ako jediné na trhu ponúkajú aj možnosť realizácie v priestorovo stiesnených podmienkach.
Spoločnosť Aero System, s.r.o. je zároveň výhradným distribútorom pre SR a ČR. Úplné informácie o vetracích systémoch COMAIR nájdete tu.


Vetracie centrály Vent–Axia

Firma Vent-Axia je tradičný Britský výrobca vetracích zariadení. Prvým produktom uvedeným na trh už v roku 1936 bol ventilátor poháňaný DC motorom. Dva takéto ventilátory si zakúpil aj Winston Churchill. Firma sa postupne rozrastala a rozširovala svoje produktové portfólio, do ktorého dnes patria rôzne druhy ventilátorov, ventilačné systémy, lokálne aj centrálne rekuperačné jednotky a systémy vykurovania. Mnoho z týchto  zariadení je patentovo chránených. Ako jediná firma z tejto oblasti má takzvanú "Royal Warrant" od kráľovnej ako dodávateľ ventilačných zariadení. Momentálne má Vent - Axia viac než 800 zamestnancov a viac ako 44.000m2 kancelárskych, výrobných a skladových priestorov vo Veľkej Británii, nakoľko všetky zariadenia sú vyrábané iba na území Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Na Slovensko prinášame veľkú časť širokého produktového portfólia Vent-Axia. Zabezpečujeme nielen predaj zariadení, ale aj dodávku náhradných dielov, spotrebného materiálu a potrebný servis. Firma ponúka lokálne vetracie jednotky, jednoduchšie vetracie centrály bez by-passu ale aj zariadenia pre náročnejšieho klienta s výborným pomerom cena : kvalita.
Viac informácií nájdete tu.Frapol – inovatívny a rozumný pomer kvality prevedenia a ceny

Spoločnosť Frapol je jedným z najväčších výrobcov štandardných i špecializovaných vzduchotechnických zariadení v Európe. Spoločnosť vyniká najmä inováciami a šikovnými „smart“ riešeniami, ktoré ponúka za viac než priaznivé ceny.


QUANTUM lokálne vetracie jednotky s rekuperáciou tepla
– riešenie pre priestory neumožňujúce inštaláciu vzduchovodných rozvodov

Reverzná vetracia jednotka so striedavým prúdom vzduchu a s keramickým výmenníkom tepla. Vhodná pre montáž do obvodových stien nehnuteľnosti jej výkon je výkon do 29m3 za hodinu. Jednotka pracuje s trojrýchlostným ventilátorom, pomocou prepínania výkonových stupňov sa reguluje  aktuálny prietok vzduchu vetracou jednotkou čím sa mení intenzita vetrania.  Uchovanie tepla zabezpečuje vyberateľný, čistiteľný keramický výmenník tepla. Výrobcom je talianska spoločnosť Quantum. Táto jednotka je lokálna - nevyžaduje montáž vzduchovodných potrubí, ventilačných rozvodov.

K systému vetrania je okrem vetracej centrály potrebné zvážiť aj výber vzduchovodných rozvodov - ventilačných potrubí.

Obchodné partnerstvo - spolupráca


Problematika zníženej kvality ovzdušia sa dostáva čoraz viac do povedomia, rovnako ako aj dôraz kladený na znižovanie energetickej náročnosti budov. Po vzore pokrokových krajín vieme, že vetracie koncepty sa s určitosťou stanú bežným štandardom každej nehnuteľnosti rovnako ako je aj využívanie programovateľného vykurovania, či inteligentnej elektroinštalácie. Čoraz viac firiem i profesionálov z oblasti stavebníctva si uvedomuje, že mať vo svojom portfóliu služieb aj vytvorenie a zabezpečenie realizácie riadeného vetrania sa stáva štandardom, ktorý je výrazným prvkom pohodlnej spolupráce s koncovým klientom.

Zariadenia z nášho portfólia predstavujú špičku v rámci vetracích konceptov, vďaka svojim kvalitám ich uprednostňuje čoraz viac klientov, ktorí si dajú záležať na jednoduchom a kvalitnom systéme, efektivite a trvácnosti. Pri tvorbe nášho portfólia sme každý produkt najprv podrobne zrecenzovali, aby sme si boli istí, že vyhovie všetkým našim profesionálnym nárokom a dokáže tak plne pokryť potreby klientov.

Vysoké nároky  na kvalitu a funkcionalitu vedú k spolupráci s nami aj profesionálov. Svojich odborných partnerov si zodpovedne vyberáme tak, aby sme si boli istí ich odbornosťou a kvalitou poskytovaných služieb. Zároveň im poskytujeme nielen priaznivé obchodné podmienky, ale zabezpečujeme im aj supervíziu, odborný dohľad a kvalitnú marketingovú podporu. Spolu s nadviazaním partnerstva sa zároveň delíme s našimi 10 ročnými  skúsenosťami a všetkými odporúčaniami, od roku 2017 sme naše skúsenosti a vysokú kvalitu poskytovaných služieb potvrdili aj získaním medzinárodného certifikátu manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2015/ 9001:2016 v poskytovaní služieb v oblasti vzduchotechniky.


Spolupráca s nami zahŕňa:

- 10 ročné skúsenosti našej spoločnosti v oblasti vzduchotechniky,
ročne realizujeme viac než 90 kompletných vetracích konceptov od fázy návrhu až po zrealizovanie montáže, uložíme cez 18km vzduchovodných potrubí a iba na Slovensku nájdete cez 300 našich vetracích systémov (nezarátali sme montáže realizované v réžii klienta)

- sme držiteľmi medzinárodného certifikátu STN EN ISO 9001:2015, čo znamená, že úspešne dodržiavame zásady manažmentu kvality, čo v detailoch znamená, že máme vysokú mieru spokojnosti klientov, dostatočné vzdelanie a kvalifikáciu našich zamestnancov, vynikajúce ekonomické zázemie a finančné zdravie spoločnosti, atď.

- sme distribútorom konceptu vetrania COMAIR pre SR a ČR už od roku 2007, ktorý predstavuje úplnú špičku vo vetracích konceptoch a ako jediní na trhu ponúka všetky komponenty v rámci jedného konceptu, ktorý bol vytvorený na základe 40 ročných skúseností výrobcu

- aktívne sa podieľame na tvorbe povedomia a máme bohatú publikačnú činnosť a spoluprácu s médiami v oblasti stavebníctva

- sme schopní a ochotní svojich partnerov zaškoliť

- sme inovatívni, myslíme dopredu a sledujeme všetky novinky, s ktorými postupne oboznamujeme aj našich partnerov


Chcete sa stať našim obchodným partnerom?
Dajte nám vedieť!
info@aerosystem.sk


                

Nájdite nás na mape

Rýchly kontakt

AERO SYSTEM, s.r.o.

kancelária a sklad:
Hniezdne 115

065 01  Hniedzne


Prvý kontakt:
info@aerosystem.sk
+421 905 401 344
Technická podpora:
+421 907 911 565
Montáže - podpora:
+421 915 710 914
Obhliadka referencií:
obhliadka@aerosystem.sk
Projekcia:
projekcia@aerosystem.sk