Latest News - Economy
Registrácia

Hľadaj...

MENU
+421 905 401 344


Máme  certifikát manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2015/ EN 9001:2016! Čo to znamená pre Vás?

Certifikácie je proces overenia, ktorý zahŕňa viaceré kroky. V rámci manažment kvality hovoríme o medzinárodne uplatňovanej norme, teda veľkého množstva konkrétnych podmienok, pri ktorých splnení sa firma stáva držiteľom osvedčenia. Certifikácia prebieha prostredníctvom auditu, ktorý vykonáva externá spoločnosť s kvalifikáciou.

Slovo kvalita používame denne ako výraz spájaný s vyjadrením hodnotenia. Konkrétny význam však nadobúda až potom, čo ho spojíme s jasne definovaným predmetom. Vo väčšine prípadov však nespomíname kritériá, podľa ktorých sme výraz „kvalitný“ priradili k danému predmetu. Presne z tohto dôvodu je bežné hodnotenie veľmi osobné - teda, čo označuje jeden za kvalitné, druhý môže označiť za nedostačujúce. Snaha o zníženie miery subjektivity v používaní označenia kvality nás teda prirodzene privedie k tomu, že stanovíme jej konkrétnu merateľnosť v konkrétnych kritériách.

Norma STN EN 9001:2016 v praxi
Existuje mnoho rôznych definícií kvality a ďalšie desiatky sú tvorené predstavami klientov. Podľa noriem ISO 9001 však dokážeme povedať, že pod pojmom kvalita chápeme mieru s akou súbor konkrétnych charakteristík (produktu/služby) spĺňa požiadavky (potreby/parametre), ktoré sú uložené organizáciou (technické normy, zákony, povolenia a bežná prax) a zároveň zabezpečuje uspokojenie potrieb klienta.

To, aby sme sa mohli označiť za kvalitných si teda vyžaduje dokonale poznať:
- koho požiadavky má produkt uspokojiť
- aké požiadavky na produkt sa musia splniť
- mieru splnenia požiadaviek (prostredníctvom overenia spokojnosti zákazníka, miery počtu reklamácií, pokút, technických špecifikácií, atď.)

Celý proces získania certifikátu podľa tejto normy je zdĺhavý a vyžaduje dlhodobú prípravu. Zameriava sa nielen na produkt, služby, spokojnosť ale aj na celkové finančné hospodárenie firmy a všetky interné procesy od zabezpečenia produktu až po vedenie firmy.

Pokiaľ je firma držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001:2016 znamená to pre vás aj to, že:

- spokojnosť zákazníka je prioritou

- všetky produkty spoločnosti sú overené, certifikované a sú vhodné na predaj na danom území aj rámci všetkých technických noriem a špecifikácií (nestane sa vám teda, že nastanú problémy pri kolaudácii atď.)

- všetci zamestnanci spoločnosti majú pre výkon svojich kompetencií dostatočné vzdelanie a skúsenosti

- firma má výborné ekonomické predpoklady, čo je dôležité pre celú existenciu firmy, hlavne ak obchoduje s produktovou radou, ktoré vyžadujú dlhú životnosť

- celá spoločnosť prechádza neustále procesom: merania – analýzy – vyhodnotenia – zapracovania zmien/zlepšenia

Firma, ktorá je držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001:2016 teda nie je kvalitná iba podľa jej zákazníka - splnila konkrétne stanovené a merateľné kritériá vo všetkých oblastiach fungovania a preto ju dokážeme označiť za spoločnosť, ktorá hospodári efektívne, nemá priestupky voči legislatíve a uspela aj v rámci spätného overenia spokojnosti klientov. Túto certifikáciu vieme chápať aj ako určité vyjadrenie o tom, že dokáže pokryť kvalitatívne nároky aj u náročnejších klientov, resp. v rámci EÚ, keďže certifikácia má medzinárodné parametre merania.

A veru, bolo náročné ho získať! No, čo nespravíme preto, aby sa vám dýchalo lepšie? 


Termín riadené, centrálne, či vetranie s rekuperáciou je v našich podmienkach pomerne nový a častokrát sa zamieňa za trend. Je však dôležité povedať, že nie je trendom a potreba riešiť riadené vetranie prišla ruka v ruke s inováciami a energetickou efektivitou budov, v ktorých sa eliminujú tepelné mosty a kvôli efektivite sa dbá na čo najväčšiu vzduchotesnosť stavby.  Príjemná klíma tradičných stavieb bola spôsobená netesnosťou stavby – netesné okná, dominantná pec s otvoreným komínom, sú moderných stavbách odstránené a proces „neriadeného a nepretržitého vetrania" cez netesnosti musíme začať „riadiť“, aby sme vyhli pocitu ťažkého vzduchu, nezdravým podmienkam, či výskytu plesní.

Donedávna medzi našich klientov patrili predovšetkým ľudia, ktorí boli pre centrálne riadené vetranie rozhodnutí, drvivá väčšina z nich mala skúsenosť, resp. poznala jeho výhody už len vyberala typ a výrobcu, ktorý sa najviac priblíži ich predstavám o tepelnom komforte, tichosti, nenáročnosti a spôsobe montáže. Po uvedení zmien v legislatíve, ktorá v novom znení už vyžaduje konkrétne parametre nízkej energetickej náročnosti sa medzi našimi záujemcami objavili aj stavitelia témou riadeného vetrania priam nepobozkaní, a aj na naše prekvapenie to však znamenalo výskyt nekvalitných, či zdravotne nevhodných zariadení a komponentov na trhu s výrazným tlakom na cenu. Takéto riešenie sa môže zdať ideálne pre ľudí, ktorí by bez platnosti zmien v legislatíve riadeného vetranie vo svojej nehnuteľnosti ani neuvažovali, resp. ho považovali zbytočné. Tu však nastáva viacero sporných bodov, ktoré v konečnom dôsledku poškodzujú iba vlastníka nehnuteľnosti.

1. Možnosť zakúpenia montážnych potrubí bez antibakteriálnej a protiplesňovej ochrany, resp.  táto úprava rozvodov je za príplatok.   
                                                                                                                                                
V prvom rade je dôležité podotknúť, že systém riadeného vetrania á svoj hlavný prínos v zdravotnom hľadisku. Efektivita a komfort sú iba ďalšími benefitmi. Vzhľadom nato, že systém je finančne náročnejšou investíciou a realizujeme ho na horizonte dlhodobého užívania hraničiaceho s horizontom využívania samotnej nehnuteľnosti dôrazne nedoporučujeme urobiť kompromis v umiestnení lacnejších, no v podstate obyčajných umelých potrubí bez antibakteriálneho a protiplesňového ošetrenia. Aj vzduch odsávaný v interiéri má určitý nízky podiel drobných častíc, je vlhkejší a obsahuje baktérie a vírusy, ktorých pôvodcami sme my, a preto pri užívaní dekád rokov existuje vysoké riziko, že v blízkosti rozvádzačov, či odťahov pleseň vznikne a v potrubí bez úpravy sa pri konštantnej teplote bude rozširovať. Renomovaní výrobcovia a distribútori, ktorí v oblasti pôsobia desaťročia na kompromis v oblasti zdravotnej nezávadnosti, či na kompromis v oblasti hygieny nepristúpia, pretože drvivá väčšina kvality spočíva práve v týchto atribútoch.

2. Predajca presne neuvádza z čoho sa skladá plášť rozvádzacích boxov či iných komponentov.

Trh ponúka množstvo kvalitných produktov a výrobcov, každý z výrobcov sa však veľmi rád pochváli podrobným opisom svojich komponentov pokiaľ pozostávajú z kvalitných materiálov. V prípade, že sa Vám komunikácia nezdá dostatočne obsažná, alebo nie je jasné, aké je zloženie jednotlivých komponentov, odporúčame to ešte raz preveriť. Rozhodne neodporúčame vnútorné komponenty, rozvádzacie boxy atď. z plechu – zvyčajne je problém s aerodynamikou (teda aj hlučnosťou)  a ich tenkosťou. Pri umiestnení blízko odťahu napr. v kúpeľni, či kuchyni, kde je vyššia vlhkosť je riziko vzniku kondenzátu (steny plechového rozvádzača či potrubia rýchlo chladnú, kondenzát steká a rozvádzač slúži ako vaňa, kde sa zadržiava), kondenzát môže poškodiť prostredie okolo potrubia, riziko je o to väčšie, pokiaľ sa potrubia nespájajú technikou, ktorá garantuje tesnosť.

3. Predajca deklaruje, že predávaný systém má naviac tlmiče hluku a prídavné filtre.

 Z našich skúseností preferujeme systémy overených producentov, ktorí sa vyvíjajú. Systémy týchto výrobcov sú zvyčajne veľmi premyslené a jednoduché, všetko má svoj dôvod a opodstatnenie – od zloženia a prímesí materiálov, systému spojov, výkonnosti a tvaru atď. U týchto výrobcov platí minimalizmus v prevedeniach, preto častokrát tieto „drobnosti naviac“ v popisoch nenájdete, pretože nie sú potrebné, navyše ich výroba by bola neefektívna. Konkrétne v našich systémoch sú všetky komponenty tvarované aerodynamicky tak, aby neprenášali zvuky medzi rozvodmi a ani pri vyššom výkone nebol počuteľný zvuk prúdiaceho vzduchu. Preto si nedokážeme predstaviť, prečo by sme inštalovali ďalší prakticky nečistiteľný komponent v podobe tlmiča. Tieto "vychytávky" nás skôr upozorňujú na detaily, ktoré môže mať daný systém slabšie.

4. Predajca uvádza, že spoje je možné realizovať viacerými metódami.

Každý výrobca má odporúčanú techniku spájania potrubí a napájaní rozvádzačov. Tento spôsob by pri montáži mal byť dodržaný (najmä kvôli možnosti servisu a záruke). Sú však aj výrobcovia, ktorý nemajú ucelený koncept napájania potrubí na boxy a potrubí na seba, častokrát sa montáž realizuje pomocou rôznych pások, objímok, či lepených spojov. Tu dvíhame varovný prst, nakoľko ak nie je odporúčaný spôsob, ktorý garantuje tesnosť a nadväznosť jednotlivých komponentov, systém nemusí slúžiť podľa očakávaní. Hlavný vplyv je na zdravotné hľadisko, avšak situáciu nám vie skomplikovať aj prípadný nežiaduci kondenzát či zhoršené hygienické podmienky. Tu však už nehovoríme len o značne zníženom prínose vetracieho systému ale hlavne o vyššom riziku poškodení okolia potrubí, nakoľko ak sú izolované napr. hliníkovou páskou a zaklopené sadrokartónovými podhľadmi (prípadne zaliate v betónovej podlahe) nie je možnosť kontroly a aj prípadná oprava je mnohonásobne drahšia, ako rozdiel, ktorý sme ušetrili pri výbere lacnejšej verzie potrubia bez kvalitného systému spojov.

5. Predajca ponúka výrazne nízku cenu aj vrátane montáže, dodania a servisu.

Trh momentálne ponúka produkty od viacerých nových a inovatívnych firiem, ktoré dokážu mať atraktívne ceny aj v pomere cena:kvalita. Čo však klientom odporúčame je overiť si akým spôsobom je možné uplatniť reklamáciu, aká je výška miery reklamácií konkrétnych produktov, prípadne aká je dĺžka dodania náhradných komponentov, filtrov či možnosť predĺženej záruky a spôsob servisu či údržby. Tieto požiadavky dokážu povedať viac aj o predajcovi, s ktorým budete spolupracovať pri investícii. Ako bonus odporúčame zvážiť  sociálnu a ekonomickú zodpovednosť predajcu, či zistiť ako dlho sa venuje problematike a ako dlho pôsobí na trhu.

Na záver pár odporúčaní:

Najdôležitejšou otázkou je prečo investor realizáciu zvažuje. Je potrebné si uvedomiť, že systém vetrania nemá byť len o úsporách energie, ale hlavne o jeho najvýraznejšom vplyve na zdravé bývanie. Dôležité je mať na zreteli fakt, že daný systém vyberáte a realizujete v podstate na celú dobu užívania stavby. Je preto potrebné starostlivo vybrať správny systém určený na presne tento účel od spoľahlivej firmy. Vždy odporúčame klientom si systém prísť pozrieť naživo počas prevádzky, vidieť všetky komponenty a mať recenziu používateľa aj po niekoľkých rokoch používania, či recenzie od používateľov v rôznych regiónoch, merania pri certifikácii prebiehajú v identickom prostredí, preto je veľmi dôležité vedieť, ako sa zariadenie v rámci efektivity hýbe v rôznych klimatických prostrediach.
 V prípade nemožnosti realizácie z finančných dôvodov odporúčame využiť možnosť rozdelenia montáže na etapy - teda vytvorenia rozvodov a osadenie jednotky dodatočne, prípadne kúpu kvalitného  zariadenia na splátky. 

Aktívne zvlhčovanie vzduchu v interiéri

HIGROPLUS+

Inteligentný potrubný zvlhčovač vzduchu HIGROPLUS+ je zariadenie doplňujúce vetrací systém s rekuperáciou o možnosť riadenia a udržiavania optimálnej vlhkosti vzduchu.
Vlhkosť vzduchu v objekte je možné regulovať v optimálnom rozsahu od 40% do 60% rH a teplotu vzduchu vstupujúceho do objektu v rozsahu od 15 do 25 °C.
Zariadenie vďaka inteligentnej riadiacej elektronike funguje plne automaticky a udržiava vlhkosť aj teplotu privádzaného vzduchu na nastavenej  úrovni,
zároveň plne automaticky zabezpečuje jeho dezinfekciu pomocou integrovaných UV žiaričov.
HIGROPLUS+ LBE môže byť doinštalovaný do každej inštalácie riadeného systému vetrania, pretože riadiaca jednotka pracuje úplne nezávisle na vetracej centrále a naprogramované parametre udržiava na základe vlastných čidiel a nastavení úplne autonómne.
Vlastnosti zariadenia HIGROPLUS

- pracuje úplne autonómne, nezávisle na vetracej centrále
- je možné ho doplniť aj do existujúceho vetracieho systému, inštaluje sa do potrubia
- vlhkosť udržiava na nastavenej úrovni od 40% do 60% rH
- teplotu vzduchu udržiava v rozsahu od 15 do 25°C
- nepotrebuje dátové prepojenie s vetracou centrálou, disponuje vlastnými čidlami a riadiacou jednotkou
- na dezinfekciu využíva vstavané UV žiariče
- požadované parametre nastavujete na riadiacej jednotke s displejom
- nastavenú vlhkosť udržiava pri akomkoľvek prietoku vzduchu

5 dôležitých vecí, na ktoré dbať pri výbere vetracieho systému

Termín riadené, centrálne, či vetranie s rekuperáciou je v našich podmienkach pomerne nový a častokrát sa zamieňa za trend. Je však dôležité povedať, že nie je trendom a potreba riešiť riadené vetranie prišla ruka v ruke s inováciami a energetickou efektivitou budov, v ktorých sa eliminujú tepelné mosty a kvôli efektivite sa dbá na čo najväčšiu vzduchotesnosť stavby.  Príjemná klíma tradičných stavieb bola spôsobená netesnosťou stavby – netesné okná, dominantná pec s otvoreným komínom, sú moderných stavbách odstránené a proces „neriadeného a nepretržitého vetrania" cez netesnosti musíme začať „riadiť“, aby sme vyhli pocitu ťažkého vzduchu, nezdravým podmienkam, či výskytu plesní. Čítať ďalej...


Máme certifikát manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016!

Slovo kvalita používame denne ako výraz spájaný s vyjadrením hodnotenia. Konkrétny význam však nadobúda až potom, čo ho spojíme s jasne definovaným predmetom. Vo väčšine prípadov však nespomíname kritériá, podľa ktorých sme výraz „kvalitný“ priradili k danému predmetu. Presne z tohto dôvodu je bežné hodnotenie veľmi osobné - teda, čo označuje jeden za kvalitné, druhý môže označiť za nedostačujúce. V čom sa držiteľ tohto certifikátu odlišuje od ostatných firiem a čo tento certifikát overuje? Čítať ďalej...


Vnútorné ovzdušie škôl a školských zariadení vo vzťahu k respiračným ochoreniam

Téma riadeného, resp. núteného vetrania je častokrát uvádzaná najmä  v súvislosti s bývaním v súkromných obytných nehnuteľnostiach. Počas riadeného vetrania však prebieha viacero procesov súbežne, ktoré následne prinášajú konkrétne preukázateľné účinky na zdravotnú, energetickú i komfortnú stránku bývania. To sa však týka pobytu „doma“, čo však s pobytom v práci, či škole a školských zariadeniach?  Čítať ďalej...


Prečo je filtrácia vzduchu základom zdravého vetrania


Okrem komfortu a úspory energií je filtrácia vzduchu čoraz silnejším prvkom, ktorý ľudia považujú za nevyhnutnosť pri verejnej i súkromnej výstavbe. Verejné budovy inštalujú vetracie zariadenia z dôvodu platných legislatívnych noriem, ktoré konkrétne stanovujú merateľné hodnoty vnútorného prostredia podľa účelu budovy, počtu osôb a iných atribútov. Súkromná výstavba sa zatiaľ riadi pravidlami a odporúčaniami, legislatíva však konkrétne upravuje parametre spotreby energií a celkovej efektivity a šetrnosti, no samotné rozhodnutie o inštalácii vetracieho systému sa zakladá predovšetkým na preferencii a požiadavkách klientov. Čítať ďalej...5 vecí, ktoré vám so systémom riadeného vetrania urobia vo vašom dome najväčšiu radosť


Špičkové systémy riadeného vetrania sú mnohokrát ovenčené rôznymi certifikátmi a označeniami. Vo väčšine prípadov si však klienti celkom nevedia predstaviť, ako sa tieto vlastnosti a fungovanie zariadenia prejavia v ich nehnuteľnosti a ako to pocítia. Zo spätnej väzby od klientov sme preto pripravili krátky sumár. Čítať ďalej...
Zemný výmenník tepla predstavuje opatrenie, ktoré výrazne napomáha úspornosti celého systému. Jeho inštalácia nie je pre fungovanie vetracieho systému nevyhnutná, ale je veľmi efektívna a dokáže ešte viac dvíhať úroveň pohodlia bývania.
V zimných mesiacoch sa vzduch privádzaný do interiéru zahreje a v lete naopak ochladí ešte pred vstupom do rekuperačnej centrály.

AQUACOMPLUS

Predstavu plnohodnotný systém špičkového zemného výmenníka tepla na glykólovej báze, ktorý vynikajúco dopĺňa systém riadeného vetrania.
Výhodou systému nie je len vysoká účinnosť, ale predovšetkým schopnosť vyladiť riadenie čerpadla pomocou viacerých čidiel, čím sa prevádzka stáva veľmi efektívnou presne podľa potrieb klienta. Práve úspornosť prevádzky a možnosť voľby vhodného režimu fungovania je kľúčová vlastnosť, vďaka ktorej celý systém dokáže dosiahnuť vysokú účinnosť, čo sa prejavuje najmä výrazne zníženou spotrebou elektrickej energie.  

    

                                 

Glykólové zemné výmenníky tepla vyriešili najväčšie problémy klasických potrubných zemných registrov. V štandartnom zemnom registri prechádza nasávaný vzduch cez systém potrubí umiestnených pod zemou. Takto ohriaty alebo ochladený vzduch je následne cez centrálnu jednotku distribuovaný do nehnuteľnosti.

Staršie koncepty zemných výmenníkov majú niekoľko nevýhod: potrubie musí byť vyspádované, potrebuje mať odvod kondenzátu, ktorý pri fungovaní vzniká, musí byť zatesnené proti radónu, potrebuje nasávaciu šachtu a pracuje s určitou tlakovou stratou. Všetky spomínané nevýhody sa prejavujú hlavne v oblastiach s vlhkejším podložím, prípadne v oblastiach s možnosťou zamokrenia podložia spodnou vodou.

Vzhľadom na nevýhody štarších konceptov zemných výmenníkov bol vyvinutý systém zemného výmenníka AQUACOM, ktorý má pod zemou umiestnené potrubie, v ktorom prúdi kvapalina na báze glykolu. Kvapalina následne prechádza výmenníkom tepla, ten sa od kvapaliny buď schladí (v lete) alebo zahreje (v zime), vzduch určený na vetranie objektu tak prichádza do kontaktu len s výmenníkom. Výhodou je, že vzduch vôbec neprichádza do kontaktu s potrubím pod zemou a tým sú eliminované všetky spomínané nevýhody a riziká. Tento systém je vybavený automatickou reguláciou, ktorá sleduje potrebu činnosti a tým vysoko efektívne reguluje dodávku energie na prácu výmenníka (čerpadlo dodáva iba toľko tepla/chladu koľko je potrebné a iba v tom čase kedy to podľa nameraných hodnôt je potrebné).

Vlastnosti zariadenia AQUACOMPLUS

- čerstvý vzduch neprúdi potrubím pod zemou (hygienickejšie riešenie)
- žiadne riziko kontaktu s kondenzátom respektíve vniknutou spodnou vodou
- takmer 0% tlaková strata
- nevyžaduje údržbu vďaka absencii akejkoľvek nasávacej a odpadovej šachty
- nevyžaduje presné spádovanie potrubia pod zemou
- vysoko odolné potrubie, môže byť umiestnené aj pod zaťažovanými plochami - základmi nehnuteľnosti, parkoviskom...
- presný riadiaci systém dodávajúci energiu iba v potrebnom čase a množstve
- bez rizík poškodenia v prípade zatopenia potrubia, vysoká spodná voda je prakticky výhodou

    

Produkty rady AQUACOM

AQUACOM I.  - zariadenie vo forme komponentov, výmenník + čerpadlová zostava + riadiaca jednotka + expanzomat

AQUACOMPLUS  - zariadenie ALL in ONE (všetky komponenty umiestnené v jednom zariadení)


Skúsenosti so zariadením AQUACOMPLUS v praxi
Zariadenie AQUACOMPLUS inštalované ako súčasť systému riadeného vetrania pred rekuperačnú jednotku má najcitelnejší efekt v letných horúčavách. Zimný predohrev človek výrazne nepocíti, aj jeho keď účinok je rovnako výrazný a šetrný, čo sa ukazuje predovšetkým na spotrebe elektrickej energie. V lete, keď je vonkajší vzduch horúci, dokáže zariadenie udržať v dome príjemnú teplotu a bráni nechcenému prehrievaniu interiéru.

Ako príklad môžeme uviesť realizáciu kompletného systému vetrania s centrálou HRUC-E 380 doplnenou o zariadenie AQUACOMPLUS v Bratislave, kde sa pri základnom výkonovom stupni oboch zariadení udržala teplota interiéru pod 22,6 °C. V prípade vonkajšej teploty 30,4 °C bol do interiéru privádzaný vzduch s teplotou 20,2 °C, celý proces oboch zariadení prebehol pri minimálnej spotrebe energie - iba 8W v základnom režime fungovania. V prípade vypnutia oboch zariadení teplota v interiéri stúpla na 26 °C.
* uvedené teploty boli nameraný bežný teplomerom bez špecifikovanej kalibrácie

Systémy AQUACOMPLUS sme inštalovali na viacerých miestach po celom Slovensku, a pokiaľ by sme mali uviesť jednu netypickú, nachádza sa v historickej budove Hotela Hviezdoslav na námestí Kežmarku. Jedná sa o inštaláciu dvoch zariadení AQUACOMPLUS využívaných na dochladzovanie vzduchu hotelových apartmánov. Celá inštalácia bola kompletne postavená na ventilačných rozvodoch COMAIR Uniflexplus, kde sa dokonale využili jeho flexibilné vlastnosti (malá výška rozvodu, rôzne možnosti vyústení, veľmi jednoduchá manipulácia pri spojoch) ako aj užitkové vlastnosti v rámci izolácie zvukov. Základom systému vetrania hotela sú viaceré centrály HRUC-E 520 s automatickým riadením. Celá inštalácia je napriek mnohým komplikáciám vyplývajúcim z architektonických prvkov historických budov a špecifických materiálov, urobená úplne skryte pred očami hotelových hostí.

Do celého systému vetrania nebolo potrebné zaradiť na ohrev a chladenie ani ohrevnú špirálu, kompresor či výparník. Privádzaný vzduch sa zohrieva a chladí vzduch výlučne pomocou tepla získaného zo zemského plášťa prostredníctvom zariadenia AQUACOMPLUS. V hĺbke pod 1m je teplota zeme stabilná počas celého roka (môže sa meniť v okolí výmenníka počas roka podľa fázy nabitia/vybitia výmenníka).

Nájdite nás na mape

Rýchly kontakt

AERO SYSTEM, s.r.o.

kancelária a sklad:
Hniezdne 115

065 01  Hniedzne


Prvý kontakt:
info@aerosystem.sk
+421 905 401 344
Technická podpora:
+421 907 911 565
Montáže - podpora:
+421 915 710 914
Obhliadka referencií:
obhliadka@aerosystem.sk
Projekcia:
projekcia@aerosystem.sk