5 vecí, ktoré vám so systémom riadeného vetrania urobia vo vašom dome najväčšiu radosť
Registrácia

Hľadaj...

MENU
+421 905 401 344


Zo spätnej väzby od klientov sme preto pripravili krátky sumár.

1. Riadené vetranie bez potreby riadenia
Je známe, že príjemná vnútorná klíma tradičných stavieb bola spôsobená jej netesnosťou – nepretržité vetranie tak zabezpečili nepriliehajúce okná, dominantná pec s otvoreným komínom. Nepretržitá výmena vzduchu tak zabezpečila odstránenie prebytočnej vlhkosti, čo zabránilo vzniku plesní a zabezpečovala aj nízku hodnotu CO2,vzduch tak bol vždy čerstvý. Tieto netesnosti sú modernej výstavbe nežiaduce a takmer dokonale odstránené, proces „neriadeného a nepretržitého vetrania" je potrebné začať „riadiť“, teda ovplyvňovať.

Poradiť si s tým vieme samozrejme aj zdravým sedliackym rozumom – jednoducho vyvetráme oknami, alebo sa spoľahneme na vetraciu mikroštrbinu, ktorou disponujú plastové okná. Aby bol daný priestor v prítomnosti ľudí dostatočne prevetrávaný, je potrebné vetrať približne 5 minút každú hodinu.
Takéto vetranie je z pohľadu energií čistou stratou a aj jeho prevedenie je mierne nepraktické. Najmä počas vykurovacej sezóny je problematické vyvetrať bez dymu, pocitu chladu či prievanu, v lete nás vie potrápiť naopak nával horúceho vzduchu.
Po nainštalovaní systému riadeného vetrania tieto komplikácie úplne vymiznú. Zariadenie funguje bez špeciálnej údržby, privádzaný vzduch prechádza filtrami a je privádzaný vždy podľa aktuálnej potreby, pretože riadiaca jednotka disponuje vlastnými čidlami a nie je ho potrebné zvlášť nastavovať ani pre zmene ročného obdobia. Celý systém sa tak do veľkej miery riadi a funguje úplne sám a prakticky nepočuteľne, jeho prítomnosť poznáte predovšetkým podľa toho, že máte stále pocit vyvetraného a čistého vzduchu. Tento pocit si môžete užívať vďaka neustálemu prívodu čerstvého vzduchu z exteriéru, ktorý sa ešte pred privedením do interiéru ohreje/schladí a preto s privádzaným vzduchom nepociťujeme tepelné nepohodlie.
Ak si teda porovnáme vetranie oknami a fungovanie systému riadeného vetrania počas bývania v nehnuteľnosti, „riadené vetranie“ je práve to, ktoré vyžaduje menej riadenia i samotnej pozornosti.


2. Nielen nízka spotreba energie, ale aj efektívna pomôcka pri znižovaní mesačných nákladov
Systém funguje jednoducho, v tichosti a s maximálnou efektivitou vďaka jeho dômyselnému zostaveniu, bežná spotreba nepresahuje 13W, čo pri nepretržitej 24hodinovej prevádzke na najpoužívanejšom výkonovom stupni činí približne 30€ za celý rok. Srdcom tohto systému je certifikovaný protiprúdový výmenník tepla, vďaka ktorému dokáže ohriaty znehodnotený vzduch z obytných priestorov odovzdať teplo (chlad) čerstvému, privádzanému do nehnuteľnosti z vonkajšieho prostredia.
Samotná účinnosť výmenníka je viac než 90% a zo skúseností vieme, že bez zamrźania spoľahlivo funguje aj v chladných regiónoch aj bez dodatočného predohrevu privádzaného vzduchu. Celkovo nám zariadenie vie ušetriť približne 40% vykurovacích nákladov, na túto hodnotu však výrazne vplývajú zvyky a návyky obyvateľov domu.
V prípade, že systém riadeného vetrania doplníme o zemný výmenník tepla, ušetríme ešte viac. Zariadenie výmenníka inštalované ako súčasť systému riadeného vetrania pred rekuperačnú jednotku má najcitelnejší efekt v letných horúčavách. Zimný predohrev človek výrazne síce nepocíti tak intenzívne, aj jeho keď účinok je rovnako výrazný a šetrný, čo sa ukazuje predovšetkým na spotrebe elektrickej energie.
„Ako príklad môžeme uviesť realizáciu kompletného systému vetrania s centrálou HRUC-E 380 doplnenou o zariadenie AQUACOMPLUS v Bratislave, kde sa pri základnom výkonovom stupni oboch zariadení udržala teplota interiéru pod 23,6 °C. V prípade vonkajšej teploty 30,4 °C bol do interiéru privádzaný vzduch s teplotou 20,2 °C, celý proces oboch zariadení prebehol pri minimálnej spotrebe energie - iba 8W v základnom režime fungovania. Je dôležité však povedať, že tento systém neslúži primárne ako náhrada klimatizácie. ”


3. Dokáže fungovať počas celej životnosti stavby
Špičkové systému sú zhotovené tak, aby mohli byť bezpečne zapracované priamo do stavby, vtedy je aj samotná realizácia menej náročná – vzduchovodné potrubia by tak mali mať certifikáciu na tesnosť spojov a odolnosť. Práve tieto vlastnosti totiž umožňujú ich bezpečné zaliatie do stropov, či podláh, uloženie pod systém podlahového vykurovania. Je preto nevyhnutné pri výbere zohľadniť fakt, že prípadná nekvalita potrubia, ktoré je lacnejšie sa môže vrátiť v nutnosti pracnej a finančne náročnej výmeny alebo opravy. Životnosť systémov od renomovaných výrobcov sa pohybuje na úrovni životnosti celej stavby, preto sa v jeho zložení vyhýba kovom, ktoré sú náchylné na koróziu.4. S montážou sa nenatrápite
Celý systém by mal byť zložený ako efektívny celok. Tie najlepšie systémy riadeného vetrania myslia nato, že spôsob montáže musí eliminovať riziko montážneho pochybenia, ktoré by funkcionalitu systému negatívne ovplyvnilo. Ideálne je, ak spájanie vzduchovodných potrubí a rozdeľovačov prebieha bez nutnosti realizácie dodatočnej izolácie, tesnení v spojoch prostredníctvom rôznych pások či objímok. Najjednoduchším riešením je spájanie prostredníctvom KLIK zámkov, ktoré majú tesnenie zabudované. Potrubia sa pripájajú iba zatlačením do ďalších komponentov a zároveň spĺňajú normu tesnosti LUKA. S týmto systémom spojov dokáže rozvody vzduchovodných potrubí podľa inštruktáže zrealizovať aj každý šikovný domáci kutil.

5.  Napomáha zdraviu obyvateľov i nehnuteľnosti
Systémy centrálneho riadeného vetrania s rekuperáciou majú veľmi pozitívny vplyv na celkový stav nehnuteľnosti, kvalitné systémy sa dokážu spolupracovať s akýmkoľvek spôsobom vykurovania a stavebným materiálom použitým pri stavbe nehnuteľnosti. So systémom vám teda stavbu nepoškodia plesne, ani nadmerná vlhkosť.

Svetová Zdravotnícka organizácia definovala Syndróm nezdravých budov (SBS) ako súbor príznakov, ktoré sa prejavujú u ľudí po pobyte v konkrétnej budove. Medzi tieto príznaky patria najmä malátnosť, závraty, pocity ťažkého vzduchu, zhoršená schopnosť sústrediť sa. V súčasnosti „nezdravé budovy“ tvoria viac než 30% celkovej výstavby. Kritériami, ktoré dokážu budovu označiť za nezdravú sú najmä chyby v symbióze vykurovania, klimatizácie a vetrania. Podľa lekárov má práve kvalita vnútorného ovzdušia determinujúci vplyv nato, v akom stave bude naše zdravie celkovo, obzvlášť v prípade, ak v konkrétnom interiéri trávime viac než 60% času.

Samotné vetranie má okrem dostatočného prívodu čerstvého vzduchu zabezpečiť aj jeho kvalitu – najciteľnejšie vieme vnímať očistenie od drobných prachových častíc, ktoré sa vyskytujú vo vonkajšom prostredí a vo výraznej miere sa podieľajú na rozvoji akútnych i chronických respiračných ochorení.

Navštívte nás v našom showroome

Rýchly kontakt

AERO SYSTEM, s.r.o.

kancelária a sklad:
Hniezdne 118

065 01  Hniedzne


Prvý kontakt:
info@aerosystem.sk
+421 905 401 344
Technická podpora:
+421 947 974 852  
Montáže - podpora:
+421 915 710 914
Obhliadka referencií:
obhliadka@aerosystem.sk
Projekcia:
projekcia@aerosystem.sk