Domov
Registrácia

Hľadaj...

MENU
+421 905 401 344

Opýtajte sa nás...

A ako chcete bývať vy?
Tvoríme koncepty presne podľa toho, čo potrebujete.

Súčasné stavebné materiály a technológie dosahujú skvelé hodnoty preukazujúce ich odolnosť, trvácnosť a funkčnosť. Donedávna nedosiahnuteľné hodnoty preukazujúce nízku energetickú náročnosť sú dnes štandardom, ktorý sa preklápa do dokonalého tepelného pohodlia, nízkej miery údržby a predovšetkým kvality bývania úrovne zabezpečujúcej optimálne podmienky pre zachovanie zdravia. Nech si však vyberiete akýkoľvek spôsob stavby, stavebný materiál, či spôsob vykurovania, myslite nato, že nič kvalitu bývania neovplyvní v takej miere, ako práve spôsob vetrania. Práve ten rozhodne o tom, či vo svojom domove či podniku budeme mať príjemný pocit s dostatkom čerstvého vzduchu alebo neustálu pripomienku o jeho nedostatku prostredníctvom zvýšenej miery vlhkosti a zápachov. Zároveň pri projekcii nehnuteľnosti treba brať do úvahy požiadavky investora a plánovať koncepciu vykurovania, chladenia a vetrania tak, aby boli požiadavky splnené. Neexistuje žiadny univerzálny systém chladenia, vykurovania a výmeny vzduchu, ktorý je vhodný pre každú jednu nehnuteľnosť. Pri návrhu treba počúvať a hľadať optimálne riešenie pre konkrétnu nehnuteľnosť.  
Všetky naše služby

Byty
Bytové domy
Zistiť viac

Školy a škôlky
 Zistiť viac

Rodinné domy
 Zistiť viac

Montáž a realizácia
 Prečítať viac

Hotely, reštaurácie
 Zistiť viac

Obchodné partnerstvo
 Zistiť viac
Prečo spolupracovať práve s nami? Na trhu si môžete vybrať z množstva produktov. Prinášame riešenie, ktoré bezpečne pokryje všetko, čo potrebujete s ohľadom na zdravie, financie i kvalitu. Vytvárame riešenia pre domy, byty a komerčné zariadenia. Na svoju prácu sa nebojíme pozrieť ani po rokoch nepretržitej prevádzky.

Čím sa odlišujeme od ostatných?

  • Na trhu pôsobíme od roku 2007 a stojí za nami viac než 800 spokojných klientov na celom Slovensku.
  • Sme držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001:2016, ktorý potvrdzuje, že máme úspešne zavedený manažment kvality a všetky produkty v plnom rozsahu vyhovujú platnej legislatíve EÚ.
  • Máme zastúpenie viacerých výrobcov, časť z nich aj výhradne, vytvárame tak koncept presne podľa požiadaviek klienta bez kompromisov v oblasti kvality či zdravia.

Optimálne riešenia pre bývanie i podnikanie


V portfóliu našich služieb nájdete kompletné zhotovenie vetracej stratégie nehnuteľnosti - od fázy návrhu, technického projektu, montáž, zapožičanie náradia až po spustenie a kompletný servis. Naše služby využívajú nielen klienti pri výstavbe nehnuteľností určených na bývanie, medzi našich klientov patria aj hotely, reštaurácie či školy a zariadenia určené pre verejnosť.
Prečo my?
Optimálne riešenie
  Ing. Rastislav Petrus  Konateľ spoločnosti  petrus@aerosystem.sk
+421 907 911 565
  Bc. Lenka Petrusová  Office manažérka info@aerosystem.sk
+421 915 919 862
  Mgr. Mária Dubjelová Obchod a rozpočty office@aerosystem.sk
+421 905 401 344

 Ing. Michal Rokonal    Zodpovedný technik  rokonal@aerosystem.sk
+421 947 974 852
  Adrián a Martin      Odborní technici montáže technik@aerosystem.sk
+421 905 515 840   
+421 915 710 914
  Martina Vajdová      Marketingová manažérka marketing@aerosystem.sk
+421 948 203 261
Nájdite odpovede na často kladené otázky... Stretávate sa s problematikou riadeného vetrania prvýkrát? 

Najdôležitejším argumentom, ktorý je potrebné vziať do úvahy je fakt, že nič nemá na celkovú vnútornú klímu taký vplyv ako práve kvalita vzduchu. Tá sa priamo podpisuje aj na zdravotnom vplyve daného prostredia. Vetranie oknami vieme označiť za plnohodnotnú variantu prívodu čerstvého vzduchu iba v prípade, že je: a) dostatočne intenzívne b) vždy pravidelné. V tom prípade však do interiéru vpúšťame chladný alebo príliš teplý vzduch, čo znižuje teplotné pohodlie. Oknami vypustíme značnú časť energie, ktorú sme vynaložili na vykurovanie alebo chladenie interiéru. Ďalšou zmenou je aj fakt, ktorý potvrdzuje, že kvalita vonkajšieho prostredia sa neustále zhoršuje. Vzduch privádzaný do interiéru tak síce má priaznivejší pomer O2 a CO2 ale zároveň so sebou prináša aj množstvo mikročastíc, z ktorých je značná miera priemyselného charakteru (popolček, spaliny, metalurgický prach, drobné čiastočky plastu a gumy z pneumatík), ktorý preukázateľne zhoršuje zdravotný stav ľudí. Tieto závažné negatíva do veľkej miery rieši filtrácia privádzaného vzduchu, ktorý dokáže odstrániť až 90%nečistôt vrátane veľkej miery prachu a peľov. Pri použití filtračného boxu alebo karbónového filtra dokáže eliminovať aj zápach. Dá sa teda povedať, že pri súčasnom trende trávenia viac než 2/3 dňa v interiéri dokážeme pomocou systému riadeného vetrania urobiť z nášho interiéru bezpečnejší priestor, v ktorom optimalizujeme podmienky pre zachovanie zdravia.

Je to pravda len v prípade, že je systém zle navrhnutý a nakonfigurovaný – zlé navrhnutie a umiestnenie vetracích otvorov a odťahov, nesprávne uloženie potrubí, resp. ich nesprávne spájanie medzi jednotlivými miestnosťami. V prípade správneho návrhu a realizácie podľa odporúčaní predajcu nie je možné, aby vznikal prievan, či presluchy. V našich skúsenostiach máme však aj prerábky systémov iných výrobcov, ktoré síce mali nižšiu počiatočnú investíciu, no jednalo sa neodbornú montáž a predovšetkým výber absolútne nesprávnej vetracej centrály. V prípade, že klient zvolí nesprávnu vetraciu jednotku, najmä ak uprednostní jednotku s nižším výkonom v rámci záujmu o nižšiu cenu, stáva sa, že centrála nestíha odvetrávať na optimálnom výkonovom stupni. S tým sa spája rýchlejšie opotrebenie, teda skrátenie životnosti, vysoká hlučnosť a tiež možnosť vzniku prievanu. Týmto negatívam sa investor jednoducho vyhne konzultáciou s odborníkom a správnym návrhom celého systému.

Samozrejme, systém riadeného vetrania má svoju hodnotu a jeho inštaláciu je potrebné naplánovať a vybrať si z dostupných možností. Pri zvažovaní je potrebné si uvedomiť, že systém je priamo zapracovaný do stavby, jeho výmena, prípadne oprava je preto drahá takmer tak, ako samotná inštalácia. Tiež je potrebné si uvedomiť vzťah medzi vykurovaním – chladením – vetraním, do ktorého nepatria iba jednotlivé technológie ale napr. vzduchotesnosť okien, pri ktorých platí, čím sú kvalitnejšie, tým menej menej tepelných mostov či netesností majú, jednoducho povedané, čím drahšie okná, tým väčšia potreba hľadať spôsob ako vetrať inak, pretože majú takmer nulovú schopnosť mimovoľného vetrania. Čím tesnejší plášť budovy a lepšie parametre energetickej náročnosti, tým viac pozornosti musíme venovať odvetrávaniu. Či už si nastavíme budík a budeme pravidelne vetrať oknami z ktorých vypustíme ušetrenú energiu zo zateplenia a tesných okien, alebo zvolíme pohodlnejší variant a vyberieme si systém riadeného vetrania. Návratnosť je vždy individuálna, avšak známy je vzorec, podľa ktorého vieme, že s rekuperáciou dokážeme ušetriť približne 90% toho, čo inak vypustíme oknom. V niektorých meraniach sa táto hodnota hýbe okolo 40% energie vynaloženej na vykurovanie, avšak tento parameter je priamo závislý od vetracích a vykurovacích návykov konkrétneho investora.

Ventilačné rozvody sú ošetrené antistatickou, antimikrobiálnou a antimykotickou vrstvou, čo efektívne znemožňuje usádzaniu nečistôt. Potrebná je najmä pravidelná výmena filtrov vo vetracej centrále. V prípade záujmu je však možné systém vyčistiť manuálne našim technikom, alebo ozónovou dezinfekciou.

Životnosť zariadenia závisí od konkrétneho investora, platí však to, že správne navrhnutý a nakonfigurovaný systém má životnosť na hranici životnosti celej budovy. O životnosti plastu hovoria mnohé štúdie zaoberajúce sa jeho niekoľko storočí trvajúcim rozkladom. Ak vyberieme vetraciu centrálu správne pre danú nehnuteľnosť, rátame s tým, že jej optimálny výkon počas bežnej prevádzky je približne 30%, čo jej životnosť výrazne predlžuje. Jej prípadná výmena je záležitosťou jedného dňa, približná životnosť je 20 rokov.

Je dôležité povedať, že každý výrobca preferuje svoj výrobný materiál. V rámci našich skúseností z viacerých dôvodov uprednostňujeme PVC potrubia, ktoré sú zdravotne certifikované a tiež majú atestáciu na úplnú tesnosť. Preferujeme ich najmä kvôli nemožnosti podliehaniu korózii, ktorá je najväčším rizikom znehodnotenia systému vetracích rozvodov a jej prítomnosť si nevyhnutne žiada výmenu, čo sa spája s veľkými nákladmi najmä ak je potrubie zakryté. Toto riziko značne ovplyvňuje aj celé pohodlie montáže, pri ktorej je vyššie riziko pochybenia a omnoho väčšej náročnosti na priestor.
Potrubia, ktoré používame fungujú na princípe „KLIK“ systému, sú pružnejšie, šetria priestor a vďaka garantovanej tesnosti triedy D je možné ich úplne bezpečne môžete zaliať aj do podláh, či stropov. Montáž teda nemusí potrebovať zakrytie sádrokartónom a dokážeme vetracie systémy realizovať úplne skryte aj v nehnuteľnostiach, kde je nevyhnutné ho úplne zakryť (napr. drevostavby, zruby, historické budovy).
Správne vybraný a nakonfigurovaný systém vyžaduje iba pravidelnú výmenu filtrov, ktorá trvá asi 5 minút. Filtre sa menia podľa miery znečistenia, záleží teda od toho, v akom prostredí sa nehnuteľnosť nachádza. Systém sa dá naprogramovať, má automatický by-pass i protimrazovú ochranu i bez zemného výmenníka tepla. Po stránke údržby o ňom klienti 99% ani nevedia. Systém beží nepretržite 24/7/365. Jeho ročná spotreba energie sa pri bežnom výkonovom finančne pohybuje do 30€ za rok, čo je len zlomok hodnoty energie, ktorú ušetrí na chladení a ohrievaní interiéru.


Samotná výmera je veľmi dôležitým parametrom, avšak úplne nepostačuje. Návrh systému sa vždy vyhotovuje na základe potrieb klienta a pôdorysu nehnuteľnosti. Všeobecne platí, že čím viac informácií o danej nehnuteľnosti máme, tým viac vieme návrh prispôsobiť. Je pre nás dôležitý počet osôb, ktorý budú nehnuteľnosť obývať, funkcie jednotlivých miestností a veľa nám napovedia aj konkrétne zvyklosti členov domácnosti, či umiestnenie postelí.

nakupujte online v našom e-shopeVyskúšajte možnosť zadať pravidelný interval a filtre Vám budeme zasielať aj bez toho, aby ste museli uskutočňovať opakovanú objednávku.
Ste náš montážny partner a potrebujete iba rýchlu objednávku?Prejsť do e-shopu

Navštívte nás v našom showroome

Rýchly kontakt

AERO SYSTEM, s.r.o.

kancelária a sklad:
Hniezdne 118

065 01  Hniedzne


Prvý kontakt:
info@aerosystem.sk
+421 905 401 344
Technická podpora:
+421 947 974 852  
Montáže - podpora:
+421 915 710 914
Obhliadka referencií:
obhliadka@aerosystem.sk
Projekcia:
projekcia@aerosystem.sk